Čerpadlá palív a motorových olejov, príslušenstvo a náhradné diely pre nádrže a čerpacie stanice

Okrem Mobilných samoobslužných automatizovaných čerpacích staníc ponúkame aj samotné čerpadlá pohonných hmôt a mazív. Čerpadlá majú rozsiahle možnosti použitia a vďaka rôznorodej konštrukcií, výkonu a prietokom majú uplatnenie v každom odvetví priemyslu. Vyberte si z našej ponuky.

Ručné čerpadlá

01_Rucne_cerpadlaČerpadlá vhodné pre redšie kvapaliny ako je voda, benzín, nafta a iné palivá ako parafín, alkohol, ľahké chemické roztoky, poprípade riedke oleje a iné. Týmito čerpadlami je možné bezproblémovo prečerpávať tekutiny do teploty 80 ºC.

.

.

Odstredivé čerpadlá

02_Odstredive_cerpadlaČerpadlá sú vhodné na prečerpávanie vykurovacích olejov a palív ako napríklad nafta, ako aj riedkych kvapalín ktoré tieto čerpadlá chemickými účinkami nepoškodzujú. Jedná sa o kompaktné samonasávacie čerpadlá, ktoré majú dobré využitie pri menšom nepravidelnom objemovom toku, poprípade pri prečerpávaní kvapalín zmiešaných so vzduchom.
.

Odstredivé čerpadlá s tryskou

03_Odstredive_cerpadla_tryskaČerpadlá sú vhodné na prečerpávanie kvapalín s nízkou viskozitou ako napríklad vykurovacie oleje, nafta, čistá voda, poprípade kvapaliny ktoré tieto čerpadlá chemickými účinkami nepoškodzujú. Tieto samonasávacie čerpadlá sú navrhnuté tak, že môžu prečerpávať médium aj v prípade, keď je zmiešané so vzduchom. Vzhľadom na ich spoľahlivosť a nízke nároky na údržbu sú odporúčané pre priemyselné použitie, napríklad na dodávku paliva generátorom.

Odstredivé čerpadlá so stredovým nasávaním

04_Odstredive_cerpadlo_stredČerpadlá sú vhodné na prečerpávanie kvapalín s nízkou viskozitou ako napríklad vykurovacie oleje, nafta, čistá voda, poprípade kvapaliny ktoré tieto čerpadlá chemickými účinkami nepoškodzujú. Tieto samonasávacie čerpadlá sú navrhnuté tak, že môžu prečerpávať médium aj v prípade, keď je zmiešané so vzduchom. Vzhľadom na ich spoľahlivosť a nízke nároky na údržbu sú odporúčané pre priemyselné použitie, napríklad na dodávku paliva generátorom.

Lamelové čerpadlá

05_Lamelove_cerpadlaMalé, kompaktné a obzvlášť tiché lamelové čerpadlá sú vhodné pre prečerpávanie kvapalín s nízkou viskozitou, ako sú napríklad vykurovací olej alebo nafta. Vďaka dobrému saciemu výkonu môžu byť čerpadlá použité tam, kde treba zabezpečiť veľké objemy kvapalín rýchlo a v nepravidelných intervaloch. Čerpadlá môžu prečerpávať relatívne veľké objemy aj pri výtlaku.
.

Gerotorové čerpadlá

06_Gerotorove_cerpadlaGerotorové čerpadlá sú vhodné pre čerpanie kvapalných chemikálií, ktoré majú nízku mazivosť ale neobsahujú žiadne pevné nečistoty. Kompaktná forma a malé rozmery konštrukcie gerotorového čerpadla bez spojky výrazne šetrí priestor. Pre ochranu elektromotora pred preťažením je v čerpadle integrovaný poistný pretlakový ventil odolný do tlaku 15 barov.
.

Zubové čerpadlá

07_Zubove_cerpadlaZubové čerpadlá sú vhodné najmä pre čerpanie kvapalín s vysokou viskozitou, ktoré neobsahujú žiadne pevné častice, čo zaisťuje mazanie čerpadla. čerpadlá sú odolné voči chemickým účinkom. Štandardné prevedenie je dodávané s „pravotočivým“ otáčaním. Jednoduché otočenie telesa čerpadla o 180 ° umožňuje zmenu smeru otáčania ozubených kolies. To ale taktiež zmení smer prúdenia kvapalín.
.

Zostava čerpadiel

08_Zostava_cerpadielTáto zostava čerpadiel je kombináciou ručného čerpadla a odstredivého čerpadla umiestnených v jednej „skrini“. Zostava je navrhnutá najmä  pre zložitý napájací zdroj. Hlavným rysom tejto zostavy je umiestnenie dvoch čerpadiel v jednom konštrukčnom bloku – jedno elektrické odstredivé čerpadlo a pomocné ručné čerpadlo.
.
.

Čerpadlový agregát

09_Cerpadlovy_agregatAgregát je vyvinutý špeciálne pre požiadavky na dodávky oleja alebo ropy priemyselným spaľovacím motorov. Cieľom pri vývoji tohto čerpadla bolo vytvoriť kompaktnú blokovú konštrukciu, ktorá pojme všetky potrebné funkcie a armatúry v jedinom konštrukčnom celku.
.
.
.

Snímače stavu hladiny v nádržiach

10_snimac_hlaidnyFlexibilný snímač stavu hladiny je osvedčený plavákový spínač, ktorý kontroluje jednotlivé úrovne stavu hladiny pomocou sekundárnych senzorov. Snímač je vo svojej podstate jednoduché zariadenie, ktoré je konštruované pre vysokú odolnosť a tak môže byť použitý prakticky v ktorejkoľvek nádrži umiestnenej na najrôznejších miestach.

 

.

Máte záujem o Príslušenstvo alebo Náhradne diely?
Prosíme kontaktujte nás prostredníctvom uvedených kontaktov alebo vyplňte náš Kontaktný formulár a zanechajte nám Vaše požiadavky!


certifikaty