Mobilné samoobslužné
čerpacie stanice MGST

Rozumné hospodárenie s pohonnými hmotami bez finančných strát – pohonné hmoty pod kontrolou

Naše čerpacie stanice pohonných hmôt sú určené hlavne k jednoduchšiemu uskladneniu a k predaju, respektíve výdaju, pohonných hmôt a mazív (benzín, diesel, biodiesel, kerozín, etanol, bioetanol, rastlinných olejov a ADBlue). Ponúkame riešenia pre mestá, obce, dopravcov, priemyselné parky, lyžiarske strediská, … Využitie našich mobilných čerpacích staníc ocenia všetci majitelia osobných a nákladných automobilov, člnov, jácht… Taktiež sú vhodné pre firmy, ktoré pracujú so stavebnými a banskými strojmi, motorovými lokomotívami a mnohými inými zariadeniami, ktoré vyžadujú pravidelné dopĺňanie paliva.

Investícia, ktorá sa rýchlo vráti

MGST – revolučné riešenie pohonných hmôt

Mobilné čerpacie stanice prinášajú revolučné bezobslužné riešenie predajného, resp. výdajného automatu pohonných hmôt. Mobilné čerpacie stanice prevyšujú tie klasické vo všetkých smeroch svojim technickým a prevádzkovým riešením.

Mobilné samoobslužné automatizované čerpacie stanice MGST nie sú stavbou, ale strojom, ktorý má celú technológiu umiestnenú v kontajneri (pod povrchom je umiestnená len tzv. havarijná nádrž). Vďaka svojej mobilnosti ich možno umiestniť na ktorúkoľvek spevnenú plochu podľa priania prevádzkovateľa mobilnej čerpacej stanice. Všetko však musí byť v súlade s podmienkami prevádzkovej bezpečnostnej dokumentácie a požiadavkami príslušných úradov, s čím vám ochotne pomôžeme.

Úplná priestorová mobilita MGST

Naše mobilné čerpacie stanice a ich technické vybavenie sú vyrábané s milimetrovou presnosťou vďaka použitiu CNC strojov, ktoré zaručujú ich trvalú vysokú kvalitu. Počas celej doby výroby sú všetky časti produktov podrobované prísnym kontrolným testom kvality a špičkovým výrobným štandardom

Naše produkty podliehajú komplexnému certifikačnému programu. Ten garantuje, že Mobilné čerpacie stanice MGST vždy zodpovedajú najmodernejším technickým štandardom. Vďaka použitiu najnovších technológií môžu byť naše mobilné čerpacie stanice vystavené rôznym klimatickým podmienkam. Tým pádom môžu byť umiestnené, respektíve premiestnené kdekoľvek.

Ušetrite množstvo financií za prevádzku či servis čerpacej stanice

Chceme docieliť, aby naše Mobilné samoobslužné automatizované čerpacie stanice MGST boli aj po dlhoročnej prevádzke bezporuchové, čím ušetríte nemalé nečakané vedľajšie výdavky na prevádzku čerpacích staníc.

Čo získate kúpou Mobilnej samoobslužnej automatizovanej čerpacej stanice MGST?

 • Podstatne nižšie počiatočné náklady než pri výstavbe štandardných čerpacích staníc, minimálne prevádzkové náklady a celková jednoduchá obsluha bez jediného zamestnanca
 • Garancia rýchlej návratnosti investície do mobilnej čerpacej stanice
 • Uvedenie do prevádzky je v prípade Mobilných samoobslužných čerpacích staníc rýchle a jednoduché. Nie je problém s ich inštaláciou ani mimo mesta, na parkoviskách, lyžiarskych strediskách či v priemyselných areáloch
 • 24-hod. bezobslužná bezpečná prevádzka, ktorá vám ušetrí čas a náklady – výdaj PHM na platobné karty a na čipové karty pre súkromné/firemné použitie (možná kontrola s knihou jázd)
 • Dlhá životnosť vďaka špičkovému a profesionálnemu spracovaniu a použitie kvalitných robustných materiálov
 • Ľahká konštrukcia a mobilnosť celého zariadenia
 • Celé technické vybavenie je umiestnené v prepravnom kontajneri (ISO 6681CC).
 • Minimálne výkopové a stavebné práce
 • Nejedná sa o stavbu ale stroj. Tým pádom vás ušetríme od zdĺhavých vybavovaní rôznych povolení a dokumentov, ako je tomu pri bežných čerpacích staniciach.
 • Montáž s uvedením do prevádzky netrvá viac ako jeden deň
 • Modulárnosť zariadenia, možnosť prispôsobiť vlastným požiadavkám
 • Celková bezobslužnosť a kontrola v každom ročnom období
 • 24-hod. ONLINE dohľad
 • Prenosy informácií (GPRS / 3G /LTE) zabezpečujú stálu a spoľahlivú kontrolu – servis do 24 hodín
 • Certifikácia celého zariadenia podľa predpisov EÚ
 • Súlad s platnými právnymi a technickými predpismi a normami SR a EÚ
 • Možnosť úplnej modifikácie na základe požiadaviek investora
 • Nižšie počiatočné náklady, minimálne prevádzkové náklady a celková jednoduchá obsluha bez jediného zamestnanca
 • Zároveň zaručuje vysokú hodnotu pri príležitostnom opätovnom predaji
Zobraziť viac
Ešte stále váhate? Tieto výhody našich MGST vás určite presvedčia!
zobraziť viac

MGST ako dlhodobá investícia

Základom našich Mobilných samoobslužných automatizovaných čerpacích staníc MGST je kubická forma nádrží a technického vybavenia umiestnených v prepravnom kontajneri. To Vám zaručuje optimálne využitie priestoru, cenovo prijateľný transport a dokonalú integráciu do okolitého prostredia, poprípade infraštruktúry. Všetky súčasti našich čerpacích staníc sú vyrobené pre dlhú životnosť. Preto pri návrhu a výrobe našich produktov sa starostlivo rieši nepočetné množstvo konštrukčných detailov, aby sa predišlo poškodeniu v dôsledku korózie, alebo nadmernému užívaniu.

Naše produkty sú osadené štandardne v transportných kontajneroch s ISO normovanými rozmermi, ktoré sú vyrobené z pevnej kvalitnej ocele. Na želanie dodávame aj neštandardné rozmery, k dispozícií s GL alebo TÜV certifikátom. Všetky významné konštrukčné prvky sú navrhnuté a vyrobené v súlade s medzinárodným schválením DIBt a statických skúšok. Excelentná ochrana proti korózií zabezpečuje dlhú životnosť produktov.

Revolučná ochrana pred koróziou dosiahne vysokú životnosť MGST

Okrem Mobilných samoobslužných automatizovaných čerpacích staníc MGST dodávame aj transportné, respektíve skladové kontajnery PHM, ktorými môžete zväčšiť kapacitu čerpacích staníc. Dodáme Vám aj mobilné kancelárske priestory, poprípade mobilné obchodné priestory a širokú škálu príslušenstva k čerpacím staniciam.

Výhody samoobslužných automatizovaných čerpacích staníc

Kvalita Kvalitu používame a kvalitu ponúkame. Čerpacie stanice MGST sú zárukou kvality.
Bezpečnosť: Optimálnu úroveň bezpečnosti našich produktov dokazujú rôzne národné a medzinárodné osvedčenia.
Cena Dostupnejšia cena našich produktov vďaka filozofií modulárneho stavebnicového systému nádrží a unifikovaného technického vybavenia aj pri individuálnych požiadavkách.
Čas Rýchlejšia montáž našich čerpacích staníc na požadovanom mieste vďaka prefabrikovaným, v stavebnicových blokoch transportovaným, komponentom a unifikovanému technickému vybaveniu. „Najviac času zaberie príprava podkladovej plochy.“
Montáž Unifikované technické vybavenie a prefabrikované komponenty garantujú bezproblémovú montáž našich čerpacích staníc na požadovanom mieste.
Konštrukcia Individuálne konštrukcie sa spracovávajú s rovnakou dôkladnosťou ako štandardné systémy.
Dlhá živostnosť Použitie kvalitných a robustných materiálov v našich produktoch garantuje dlhú životnosť. Moderné koncepty produktov spĺňajú požiadavky nasledujúcich desaťročí.
Prevádzka Ľahká manipulácia a obsluha čerpacích staníc, čo vylučuje potrebu zamestnávať prevádzkarov a znižuje náklady. Naše automatizované produkty obsahujú autonómne systémy.
Požiadavky na pozemok Vďaka kubickej forme a kompaktnej konštrukcií zariadení zaberajú naše čerpacie stanice veľmi málo priestoru.
Dizajn Ľahkú integráciu našich čerpacích staníc do požadovaného prostredia zabezpečuje moderný dizajn a individuálna farebnosť.

certifikaty