Mobilné skladové nádrže vytvorené v rámci  transportného kontajnera zhotoveného podľa ISO normových mier

Dvojstenové Mobilné skladové nádrže sú ideálnym doplnkom pre Mobilné samoobslužné automatizované čerpacie stanice MGST, s ktorými sa dá čerpacia stanica v podstate nekonečne rozšíriť. Vzhľadom ku kubickej forme a ISO normovým mieram je možné jednoducho na sebe uskladniť až osem prázdnych nádrží a taktiež ich ľahko transportovať. V závislosti na požiadavkách je možné tieto nádrže dodať ako jedno alebo dvojkomorové pre viacero druhov palív alebo mazív s celkovým objemom 10 000, 24 000 alebo 50 000 litrov.  Keďže sa dajú nádrže medzi sebou prepájať, je možné dosiahnuť celkový objem až do 2 000 000 litrov. Tak je možné zabezpečiť dlhodobo prísun paliva na hocijakom  mieste.

.

 

Konštrukcia nádrží
Jednotná kubická forma Mobilných skladových nádrží umožňuje jednotlivé moduly jednoducho kombinovať a transportovať. Skladové nádrže môžu byť umiestnené kompaktne na určené miesto a tak šetriť priestor. Pre zaistenie optimálnej bezpečnosti je každý zásobník vyrobený s dvojitými stenami. Nosná konštrukcia disponuje veľmi stabilným robustným kontajnerovým rámom s ôsmimi ISO rohmi pre jednoduchý transport. Vnútorné nádrže sú vyrobené z pevnej ocele S 235 JR, aby zvládli aj tie najvyššie nároky.

Vybavenie Mobilných skladových nádrží
Strecha nádrží je jednostenná, konštruovaná ako samonosný prvok. Nachádza sa na nej revízny otvor DN 500 s poklopom a teleskopickou plynovou vzperou. Pri poklope sa nachádzajú 2 spojovacie objímky, mierka pre odčítanie objemu a vetracie potrubie DN 50 s ventilačnou hlavicou. Na čelnej strane sa nachádza nika 800 mm široká, 500 mm hlboká a 2 000 mm vysoká, opatrená uzamykateľnými dverami. V nike sa nachádza poplašné zariadenie pre únik paliva a elektrická prípojka. Podľa potreby je možné nádrže opatriť viacerými nikami ako voliteľnú výbavu. Ku štandardnému vybaveniu patria systémy ochrany proti preplneniu s indikátorom maximálnej hladiny, plniaci systém pre autocisterny, snímač objemu pohonných hmôt a celá rada rôznych bezpečnostných prvkov.
Mobilné skladové nádrže sú ideálnym doplnkom pre Mobilné samoobslužné automatizované čerpacie stanice MGST, s ktorými sa dá čerpacia stanica podľa potreby rozšíriť.

Vysoká bezpečnosť vďaka konštrukcií s dvojitými stenami
Nádrže sú zhotovené z ocele S 235 JRG 2 s dvojitými stenami, čo zaručuje vysokú bezpečnosť. Zabudovaný podtlakový detektor netesnosti spoľahlivo varuje pred únikom paliva, ktoré môže nastať jedine silným mechanickým poškodením. Pred nebezpečenstvom zásahu blesku chráni nádrže systém bleskozvodov zvedených do zeme cez uzemňovacie svorky.

.

Máte záujem o Mobilné skladové kontajnery?
Prosíme kontaktujte nás prostredníctvom uvedených kontaktov alebo vyplňte náš Kontaktný formulár a zanechajte nám Vaše požiadavky!


certifikaty