Čo bude v najbližšej budúcnosti ovládať ceny ropy?
Google+

Cena ropy na svetovom trhu bude až do konca tohto roku a počas roku 2018 závisieť od niekoľkých faktorov. Patrí medzi ne svetová zásoba ropy, svetový dopyt, ekonomický rast a recesia, regionálne konflikty, dohody o obmedzení exportu alebo dokonca počasie. Tieto a ďalšie faktory budú mať v nasledujúcich mesiacoch dočasný či dlhodobý vplyv na cenu ropy tak, ako to bolo aj v minulosti.

Existuje však aj ďalší činiteľ, ktorý za posledné roky naberá na dôležitosti a predsa sa mu dostáva len veľmi málo pozornosti zo strany investorov a energetických médií. Ide o vnútorné podnikové procesy medzi americkými producentmi bridlicovej ropy. V médiách sa často stretávame so správami, ktoré hovoria o tom, že krajiny organizácie OPEC z trónu zosadili práve, americkí producenti z ropných bridlíc. Dôvody, prečo k tomu došlo, sa však nikdy podrobne neanalyzujú.

Podobné: Prečo Saudská Arábia potrebuje zvýšiť cenu ropy?

Strední a veľkí nezávislí producenti budujú vrty pre ťažbu bridlicovej ropy, prevažne na území Spojených štátov. V ťažbe bridlicovej ropy dominujú spoločnosti ako Apache Corporation, Anadarko Petroleum, EOG Resources, XTO, Pioneer Resources, Continental Resources, Concho Resources, WPX, Oasis Petroleum, Noble Energy, Whiting Petroleum, Encana, Devon Energy, Newfield, Chesapeake a EP Energy. Rôzne podnikové procesy týchto spoločností pomáhajú pri znižovaní nákladov, zvyšovaní výkonnosti, využívaní ekonomiky rastu, zlepšovaní kvality vrtov a procesu hydraulického štiepenia a zavádzaní pokročilých technológií. Tieto procesy počas posledných dvoch rokoch viedli k výraznému znižovaniu nákladov, pri snahe o lokalizáciu ropných ložísk a samotnej ťažbe bridlicovej ropy. Rovnako prispeli k fenomenálnemu zvyšovaniu konečnej návratnosti ropných vrtov.

V období uplynulých 9 mesiacov sme sa rozprávali s výkonnými riaditeľmi mnohých spomenutých spoločností. Medzi oslovenými bol aj Jeff Miller, ktorý je novým riaditeľom ropnej spoločnosti Halliburton. Prezradili nám, ako im podnikové procesy a spolupráca s vlastnými zamestnancami pomohli prispôsobiť sa prostrediu s nízkymi cenami ropy, ba dokonca v ňom prekvitať. Ideálnym príkladom je spoločnosť Apache Corporation, ktorá medzi svojimi zamestnancami podporovala inovatívne myslenie. Výsledkom bol objav rozľahlých ložísk ropy Alpine High, ktoré sa nachádzajú v južnej časti oblasti Delaware – Basin.

Využívanie podnikových procesov pomohlo americkým producentom bridlicovej ropy úspešne prežiť ťažkú situáciu na ropnom trhu. Ba čo viac, odrazili sa od dna a bridlici sa začalo dariť. Musíme však spomenúť ďalší vnútropodnikový proces, ktorý počas prvej polovice roku 2017 zohral dôležitú úlohu v ovplyvňovaní cien ropy. Ide o dôvtipné zostavovanie rozpočtu a alokáciu kapitálových zdrojov do vrtných programov. Svoju dôležitosť si tento proces určite udrží aj v priebehu roka 2018.

Združenie OPEC a Rusko v novembri minulého roku vymysleli plán, ktorý mal na ropný trh, do svetovej ponuky a dopytu priniesť rovnováhu. Ich vzájomná dohoda o obmedzení produkcie a exportu nadobudla platnosť 1. januára 2017. Nepočítali však s vývojom okolo ťažby bridlicovej ropy. V decembri roku 2016 sa zdvihla cena nespracovanej ropy a producenti bridlicovej ropy orientovali veľkú časť svojho rozpočtu do vŕtania nových ropných studní. Americkí producenti už počas predchádzajúcich dvoch rokov čelili zvýšenému dopytu po nových vrtoch a aktuálne sa rozbehli naplno. Počas prvých šiestich mesiacov roka 2017 počet amerických vrtov, dokončených ropných studní a žiadostí o povolenie na začiatok novej ťažby závratne narástol. Výsledkom bol nečakaný nárast produkcie ropy v Spojených štátoch. To prekazilo snahu OPECu a Ruska, ktorí plánovali zvýšiť cenu ropy na hodnotu okolo 60 dolárov za barel.

Cena ropy WTI:

Súčasťou stratégie okolo rozpočtov a alokácie kapitálových prostriedkov je tiež predkladanie polročných hodnotení. Ťažobné spoločnosti následne prispôsobujú svoje plány na druhú polovicu roka, pričom berú do úvahy meniace sa ceny a prihliadajú na vývoj podmienok na svetovom trhu. Tieto polročné hodnotenia umožňujú spoločnostiam reagovať na vzniknuté situácie a budú mať kľúčový vplyv na vývoj cien ropy aj v druhej polovici roka 2017.

Produkcia Spojených štátov sa počas posledných 6 mesiacov dokázala “prevŕtať“ do nižších cenových relácií, akým čelila na začiatku roka 2017. Môžeme teda očakávať, že na základe polročných správ sa bude intenzita produkcie mierne znižovať. Nie však prehnane. Ťažobné spoločnosti budú aj naďalej vŕtať nové studne, aby boli schopné zvyšovať svoje zásoby v oblasti vyťaženej ropy. Mali by sme sa však pripraviť na postupné ustálenie počtu nových vrtov. Ich počet sa môže dokonca znižovať z dôvodu, že počet podaných žiadostí na novú ťažobnú činnosť bude klesať. Toho následkom bude spomalenie americkej produkcie. Napriek tomu bude však aspoň do istej miery stabilne narastať.

Podobné: Cena ropy dosiahla až 20% prepad!

Pomalší nárast americkej produkcie, narastajúci dopyt na svetovom trhu a pretrvávajúce obmedzenia vývozu od zoskupenia OPEC a Ruska budú mať za následok, že cena nespracovanej ropy sa ku koncu roka 2017 výrazne zvýši. Prirodzene, takéto zvyšovanie ceny ropy podnieti amerických producentov k tomu, aby opätovne prerozdeľovali svoje prostriedky do vrtných programov. Následne budeme svedkami stabilizácie cien ropy, v rozpätí medzi 40 až 60 dolárov za barel. Situácia zo začiatku roka 2017 sa teda bude opakovať.

Takýto cyklický charakter cien ropy bude pretrvávať dovtedy, kým produkcia bridlicovej ropy v Spojených štátov bude na svetovom trhu udávať rytmus. To by nemal byť problém, keďže vyššie spomenuté vnútropodnikové procesy sa aj naďalej nepochybne postarajú o silné postavenie bridlicovej ropy, v oblasti svetového ťažobného priemyslu.

Zdroj: Reuters, Bloomberg

Google+