Stráca OPEC svoj vplyv?
Google+

Ak sledujete vývoj trhov s energiami a obzvlášť s ropou, je Vám jasné, že OPEC nie je tým, čím býval. Organizácia krajín vyvážajúcich ropu niekoľko dekád vzbudzovala vo svete strach a obdiv. Mala moc diktovať cenu ropy na svetovom trhu a s využitím tejto moci dokázala meniť ekonomické podmienky v rámci najväčších svetových veľmocí. Prečo to už neplatí? Je to komplikovaná otázka. Stojí však za zváženie. Hlavne v súčasnosti, keď ceny ropy klesli pod hranicu zvyčajných výkyvov. A rokovanie členských krajín OPEC sa blíži.

Pre zmenšenie vplyvu organizácie OPEC existuje niekoľko dôvodov. A ako býva zvykom, skutočným dôvodom je pravdepodobne kombinácia viacerých faktorov. Prvým a hlavným dôvodom je skutočnosť, že Spojené štáty spolu s ostatnými krajinami dokázali vďaka novým technológiám výrazne zvýšiť produkciu ropy. Jednou z nich je horizontálne vŕtanie. Mali by sme sa najprv pýtať, prečo sa krajiny rozhodli takto výrazne zvýšiť produkciu ropy. V minulosti totiž prevládal názor, že ropa je vyčerpateľnou surovinou a ku jej ťažbe by sa malo pristupovať opatrne. To sa však zmenilo.

Iróniou celej situácie je, že ku zvýšeniu produkcie ropy prispel rozvoj alternatívnych zdrojov energie. Technologická a politická situácia v súčasnosti vedie k tomu, že solárna, veterná a ďalšie druhy obnoviteľnej energie sa stávajú komerčne dostupnými. To vedie k zníženiu nátlaku ohľadom ochrany zásob ropy pod zemským povrchom. Svet je ešte stále závislý na rope, ktorá sa míňa znepokojujúcou rýchlosťou. Blíži sa však deň, keď budeme schopní zbaviť sa tejto závislosti. A preto zvyšovanie produkcie neprináša toľko rozruchu, ako tomu bolo kedysi. Ani keď ide o veľké ropné spoločnosti.

To do istej miery vysvetľuje komerčné rozhodnutia, ktoré viedli k zanechaniu obáv o ochranu zásob podzemnej ropy. Čo však spôsobilo zmenu v politickom prostredí, ktorá umožnila, aby svetové vlády súhlasili s takýmto vývojom situácie? Čiastočne je to vina samotnej organizácie OPEC. Staré príslovie, podľa ktorého moc kazí charakter a absolútna moc ho kazí absolútne, sa v tomto prípade dá aplikovať z ekonomického hľadiska. Moc OPEC-u ovplyvňovať politickú a ekonomickú situáciu vo svete vyvolala spätnú reakciu, ktorú je najviac cítiť na Strednom Východe.

Tiež existujú náznaky toho, že OPEC bol odsúdený stať sa krátkodobým úkazom a od začiatku bol predurčený na zánik. Svedčí o tom fakt, že mnoho národov, ktoré boli zaprisahanými rivalmi v každej oblasti sa spojili do spoločnej organizácie jedine za cieľom zvýšenia výnosov z produkcie ropy. Ideálnym príkladom sú znovu krajiny Stredného Východu. Udržiavanie rovnováhy medzi bývalými nepriateľmi bolo stále náročné. Obzvlášť je tomu tak dnesdnes, keď sa politický život v mnohých prípadoch prikláňa k extrémom.

Napríklad Saudská Arábia a Irán sa takmer pravidelne zúčastňujú nepriamych vzájomných vojenských konfliktov. Napriek tomu spolu mierumilovne rokujú v rámci združenia OPEC. Nie je teda prekvapením, že medzi členskými krajinami organizácie postupne narastá vzájomná nedôvera. Je tomu tak už dlhšie, ale až donedávna to bolo špinavým tajomstvom organizácie. Ku týmto zákulisným záležitostiam sa vyjadril dnes už bývalý saudskoarabský ropný minister Ali Al Naimi. Spravil tak v rámci vyjadrenia ku zamýšľaným obmedzeniam dodávok ropy, ohľadom ktorých povedal, že sú zbytočné, lebo ich aj tak nikto nebude dodržiavať. Zakrátko na to bol zbavený svojej funkcie, čo samozrejme mohlo byť úplnou náhodou…

OPEC už teda nie je kedysi obávanou organizáciou hneď z niekoľkých dôvodov. Nerobte si však mylné predstavy o tom, že stratila svoj vplyv úplne. OPEC už možno nie je schopná svojimi rozhodnutiami ovládať ceny na svetových trhoch, zo strany tohto združenia to ale môže viesť ku agresívnejším opatreniam. 25. mája sa členské krajiny stretnú v rámci rokovania o ďalšom vývoji a očakávať môžeme debaty o vnútornej jednote organizácie a striktnejších obmedzeniach dodávok ropy.

Organizácia OPEC už nepochybne nie je tým, čím bývala. Jej rokovania už svet neočakáva so zatajeným dychom a mnoho ľudí ani presne nevie, akú funkciu organizácia spĺňa a čo vlastne robí. Táto zmena nastala postupne, je výsledkom celej škály meniacich sa okolností a úpadok organizácie bude naďalej pokračovať. Odhady o úplnom zániku organizácie sú však zatiaľ unáhlené. Konečné slovo budú mať členské štáty združenia OPEC a potenciálne agresívne opatrenia plynúce z blížiaceho sa rokovania môžu cenu ropy nakopnúť spôsobom, ktorý je v súčasnosti nadmieru žiadaným.

Zdroj: TheGuardian, TheEconomist

Google+